V-heart

V của V-Heart mang ý nghĩa của Việt Nam
và bắt đầu trong chữ Chi Viện 

V-HEART một trái tim Việt Nam với các hoạt động
và chương trình viện trợ nhằm giúp các trẻ em khuyết tật ,
mồ côi có thể sống tự lập thông qua các hoạt động dưới đây.

v_heart.jpg

cicstit.jpg
ykk.gif
logo_volunteer.png
his.gif
MCV.jpg
top_logo_pc.gif
bn_sakura.jpeg
Pho.gif
vija.gif
mirai.jpg
duhocweb.jpg
top01.png
phoenix.jpg
15356912_1185766071499950_1732602451_n.jpg
mirai-accounting.jpg